ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας: » καλούμε σε συνάντηση – συζήτηση την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. Στόχος να οργανωθεί μια μεγάλη εργατική συγκέντρωση στην ΑΘΗΝΑ, όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στις 23 Ιανουαρίου 2019.