Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για την δίωξη του Συλλόγου Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου.

Ο Σύλλογος Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ) είναι ένα σωματείο όπου μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην έρευνα. Σε κάποιους δεν αρέσει ο συνδικαλισμός σε αυτό τον τομέα αφού θέλουν τους ερευνητές και τους εργαζόμενους στην έρευνα να εργάζονται με όρους μεγάλης επισφάλειας, με συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ή… Read More Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για την δίωξη του Συλλόγου Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου.